Om FAHS

NÄTVERKET FAHS – Fysisk aktivitet för Hållbara Samhällen

För att samla de forskare, experter, organisationer och företag som ser hållbarhetspotentialen med fysisk aktivitet har vi skapat nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen. Tillsammans vill vi arbeta för att uppmärksamma betydelsen av fysisk aktivitet som resurs för hållbara samhällen. Vi vill koppla samman de aktörer som kan och bör agera i frågan, samt visa på kunskap och exempel som kan inspirera till konkret handling på området.

Fysisk aktivitet – den osynliga hållbarhetsresursen

 

Grundläggande för idén om hållbarhet är människans överlevnad och hälsa. Det mest effektiva sättet att skydda människors liv och hälsa är, förutom minskad rökning, ökad fysisk aktivitet. Tyvärr ses inte fysisk aktivitet som en hållbarhetsfråga idag. Det synsättet måste förändras. Trenden är mycket tydlig: Stillasittandet ökar med försämrad hälsa, kortare livslängd och oerhört höga samhällskostnader som följd.

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.